ПОСЛЕДНАТА ПЕСЕН НА МИФУНЕ
MIFUNE'S LAST SONG
DOGME 3 - MIFUNES SIDSTE SANG

реж: Сьорен Краг-Якобсен
сц: Сьорен Краг-Якобсен и Андерс Томас Йенсен
оп: Антони Дод Мантле
муз: Тор Бакхаусен, Карл Биле и Кристиан Сиверт

Дания, 1999, 101 мин, цветен
dir: Soren Kragh-Jacobsen
sc: Soren Kragh-Jacobsen and Anders Thomas Jensen
ph: Anthony Dod Mantle
m: Thor Backhausen, Karl Bille and Christian Sievert

Denmark, 1999, 101 min, color
В ролите: Андерс В. Бертелсен, Ибен Хейле, Йеспер Асхолт, Емил Тардинг, Андерс Хове

Награди: Берлинале '99 - Специална награда на журито
Роберт '99 - 2 награди (поддържаща мъжка роля на Йеспер Асхолт и монтаж)
Cast: Anders W. Berthelsen, Iben Hjejle, Jesper Asholt, Emil Tarding, Anders Hove

Awards: Berlinale '99 - Special Jury Prize
Robert '99 - 2 awards (supporting actor for Jesper Asholt and editing)

Заглавието на филма се отнася до покойния японски актьор Тоширо Мифуне. Крестен е със скромен провинциален произход. Днес живее в юпи-кръговете на Копенхаген. Пред него се очертава блестяща кариера, но телефонно обаждане през първата му брачна нощ срива надеждите му за по-добър живот. Бащата на Крестен е починал току-що. Пред познатите си, включително и пред жена си Клер, той винаги е твърдял, че няма живи роднини, но сега се налага да обясни, че в крайна сметка има. Когато се връща в порутената семейна ферма, той се среща с по-големия си брат Руд, който е умствено изостанал. Крестен се срамува да не би да се разкрие бедняшкото му минало и държи жена си настрана, като непрекъснато я лъже. Докато се опитва да уреди нещата във фермата, той се привързва към брат си и се опитва да намери домашна прислужница, за да подобри ужасните условия, при които живее Руд. Тя обаче се оказва луксозна проститутка, която се укрива. Крестен е изключително привлечен от нея. Жена му започва да става подозрителна и заплашва, че ще пристигне.

Цинизмът се определя от наивността в драмата на Краг-Якобсен, изобразяваща енергичния сблъсък на противоположностите с деликатност, съчувствие и психологическа проницателност. Филмът, заснет по каноните на "Догма", се отличава със забавен хумор и топла човечност и е дело на един от най-бележитите датски режисьори.

Датски филмов институт

   

The title of the film refers to the late Japanese actor Toshiro Mifune. The protagonist, Kresten, comes from humble country origins but now lives in the yuppie circles of Copenhagen and has the prospects of a glittering career until a telephone call on his wedding night shatters his hopes of a better life. Kresten's father has just died; he has always told everyone he knows, including his wife Claire, that he has no living family, but now he has to explain he does have some after all. When he returns to his father's dilapidated farmhouse, he meets his elder brother Rud, who is mentally retarded. Kresten is embarrassed by the prospect of having his poverty-stricken past unveiled and keeps his wife away, telling one lie after another. While trying to settle things on the farm, he becomes attached to his brother and tries to find a housekeeper to help alleviate the horrible conditions he is living in. However, the housekeeper turns out to be a high-class hooker on the run, and Kresten is extremely attracted to her. Meanwhile his wife, who is beginning to get suspicious, is threatening to join him.

Cynicism is conformed by naivete in Soren Kragh-Jacobsen's drama, which depicts the animating encounter of opposites with delicacy, empathy and psychological insight. Droll humour and affectionate humanity distinguish Dogme 3, by one of the most prominent Danish directors.

Danish Film InstitutПродукция: Нимбус Филм, Ryesgade 106 A, 2100 Copenhagen O, Denmark,
tel. 45-1-35-26-11-10,
fax 45-1-35-11-82;
съвместно с Центропа Ентъртейнмънт / ДРТВ / СТВ Драма

Световен разпространител: Тръст Филм Сейлс, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77

Копие: Датски филмов институт
   

Production: Nimbus Film, Ryesgade 106 A, 2100 Copenhagen O, Denmark,
tel. 45-1-35-26-11-10,
fax 45-1-35-11-82;
in association with Zentropa Entertainment / DRTV / STV Drama

International distribution: Trust Film Sales, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77

Print: Danish Film Institut


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF