ПРАЗНЕНСТВО
THE CELEBRATION
DOGME 1 - FESTEN

реж: Томас Винтерберг
сц: Томас Винтерберг, съвместно с Могенс Руков
оп: Антони Дод Мантле

Дания, 1998, 105 мин, цветен
dir: Thomas Vinterberg
sc: Thomas Vinterberg, in collaboration with Mogens Rukov
ph: Anthony Dod Mantle

Denmark, 1998, 105 min, color
В ролите: Улрих Томсен, Хенинг Морицен, Томас Бо Ларсен, Паприка Стеен, Бирте Нойман

Награди: Кан '98 - Награда на журито (поделена)
Европейски филмови награди '98 - "Откритие на годината" (поделена)
Роберт '98 - 6 награди (филм, мъжка роля на Улрих Томсен, поддържаща женска роля на Бирте Нойман, сценарий, операторско майсторство и монтаж)
"Независим дух" '98, Нюйоркска и Лосанжелиска критика - чуждоезичен филм
Cast: Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen, Paprika Steen,
Birthe Neumann

Awards: Cannes '98 - Jury Prize (tied)
EFA '98 - Discovery of the Year (tied)
Robert '98 - 6 awards (film, best actor for Ulrich Thomsen, supporting actress for Birthe Neumann, screenplay, cinematography and editing)
Independent Spirit '98, NYFC and LAFC - foreign language film

Тази датска трагикомедия започва със събирането на рода за 60-ия рожден ден на патриарха Хелге в датската провинция. Тук, в семейната къща, са дошли децата на Хелге - собственикът на ресторант Кристиан, който живее във Франция (а неговата сестра-близначка се е самоубила), живата сестра Хелене и най-малкият брат Михаел - женен, с три деца. На трапезата гневният Кристиан уж вдига тост, но вместо това произнася стряскаща реч, в която обвинява Хелге в сексуална злоупотреба с него и близначката му.

Дебютният филм на Винтерберг е безкомпромисно мрачен и завладяващ. Снимайки с ръчни камери, режисьорът създава плосък, безчувствен свят. Не ви остава друго, освен да съсредоточите вниманието си към жестоко комичната семейна драма. Празненство е майсторски разказ, който няма нужда от ефекти, за да бъде зашеметяващ.

Деметриус Матеу, Тотал Филм

   

This Danish comedy-drama opens in rural Denmark as family members assemble for the 60th birthday celebration of patriarch Helge. At the family estate are Helge's children - France-based restaurateur Christian, whose twin sister killed herself; surviving sister Helene; and younger brother Michael, married with three children. At the birthday dinner, the bitter Christian stands to deliver a toast - but instead makes a startling speech accusing Helge of sexual abuse involving both twins.

Vinterberg's debut feature is uncompromisngly bleak and absorbing. Shooting усшг гьха-гева cameras, the director creates a flat, drab world. This leaves you no choice but to focus on the cruelly comic family drama. As a piece of storytelling, Festen doesn't need effects to be dazzling.

Demetrios Matheou, Total FilmПродукция: Нимбус Филм, Ryesgade 106 A, 2100 Copenhagen O, Denmark,
tel. 45-1-35-26-11-10,
fax 45-1-35-11-82;
съвместно с ДР ТВ/СВТ Драма

Световен разпространител: Уърлд Сейлс Криста Сареди, Staffelstrasse 8, CH-8045 Zurich, Switzerland,
tel. 41-1-201-11-51,
fax 41-1-201-11-52

Копие: Датски филмов институт, Vognmagersade 10, 1120 Copenhagen K,
tel. 45-1-33-74-34-30,
fax 45-1-33-74-34-35
   

Production: Nimbus Film, Ryesgade 106 A, 2100 Copenhagen O, Denmark,
tel. 45-1-35-26-11-10,
fax 45-1-35-11-82;
in association DR TV/SVT Drama

International distribution: World Sales Christa Saredi, Staffelstrasse 8, CH-8045 Zurich, Switzerland,
tel. 41-1-201-11-51,
fax 41-1-201-11-52

Print: Danish Film Institut, Vognmagersade 10, 1120 Copenhagen K,
tel. 45-1-33-74-34-30,
fax 45-1-33-74-34-35


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF