ИДИОТИТЕ
THE IDIOTS
DOGME 2 - IDIOTERNE

реж: Ларс фон Триер
сц: Ларс фон Триер
оп: Ларс фон Триер, Кристофер Нихолм, Йеспер Яргил и Каспер Холм

Дания, 1998, 115 мин, цветен
dir: Lars von Trier
sc: Lars von Trier
ph: Lars von Trier, Kristofer Nyholm, Jesper Jargil and Casper Holm

Denmark, 1998, 115 min, color
В ролите: Бодил Йоргенсен, Йенс Албинус, Луизе Хасинг, Троелс Либи,
Николай Лие Каас

Награди: Лондон '98 - Награда на ФИПРЕССИ
Роберт '98 - награда за главна женска роля на Бодил Йоргенсен
Кан '98 - Официална селекция
Европейска филмова награда '98 - номинация за сценарий
Cast: Bodil Jorgensen, Jens Albinus, Louise Hassing, Troels Lyby, Nikolaj Lie Kaas

Awards: London '98 - FIPRESCI Award
Robert '98 - award for best actress to Bodil Jorgensen
Cannes '98 - Official selection
EFA '98 - nomination for screenplay

Още от първите кадри това есе за отклоненията от обществените норми затъва в донякъде изкуствено аматьорство. Фон Триер твърди, че основна цел и на "Догма", и на Идиотите е да позволят на режисьорите да се откажат от артистичния контрол и да дадат тласък към идеално драматично състояние, по-близко до видеовоайорството, отколкото до стерилния блясък на редовото кино. Идиотите скъсва с формалната прецизност на създателя си, проявила се в предишния му филм "Порейки вълните", и приема естетиката на протеста. Идиотите предоставя рентгенова снимка на идеалите и естетиката на своя създател. Фон Триер подготвя опита, запалва химикалите и ги наблюдава как горят. Но колкото и да се опитва да се дистанцира от експеримента, в лудостта му все така има скрита методология: моралният кодекс на човека е нерушим, той жадува за драматично разрешение и на финала отново се отстоява. Резултатът е не толкова революция в киното, колкото Езопова басня за анархисти.

Ксан Брукс, Сайт & Саунд

   

From its opening title, this essay in social deviance positively wallows in semi-contrived amateurism. Von Trier has stated that the principal purpose of both Dogma and The Idiots is to allow film-makers to relinquish artistic control, and make a push towards an ideal dramatic state that's closer to camcorder voyeurism than to the sanitzed gloss of mainstream cinema. So The Idiots breaks away from the formal precision its creator showed in his previous feature, Breaking the Waves, and adopts a guerrilla aesthetic. The Idiots offer an X-ray of its creator's ideals and aesthetic. Von Trier sets up his laboratory, ignites his chemicals and watches them burn. But try as he might to distance himself from experiment, there remains a strict methodology to his madness: man's moral code is unbreakable, it hungers for dramatic resolution, reasserting itself at the finish. The result is less a filmic revolution than an Aesop's fable for anarchists.

Xan Brooks, Sight & SoundПродукция: Центропа Ентъртейнмънт, 6, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77;
съвместно с ДРТВ/Даниш Броудкастинг Корп.

Световен разпространител: Тръст Филм Сейлс, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77

Разпространител за България: Ади Филмс, ул. "Оборище" 75, София 1505,
тел/факс 359-2-43-01-37, 46-80-48
   

Production: Zentropa Entertainment, 6, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77;
in association with DRTV/Danish Broadcasting Corp.

International distribution: Trust Films Sales, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77

BG distribution: Adi Films, 75, Oboriste Str.,1505 София,
tel/fax 359-2-43-01-37, 46-80-48


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF