БУЕНА ВИСТА СОШЪЛ КЛУБ
BUENA VISTA SOCIAL CLUB

реж: Вим Вендерс
сц: Вим Вендерс
оп: Тео Биркенс (Амстердам: концерти), Бригит Хилениус (Амстердам: концерти), Роби Мюлер (главен оператор: Амстердам), М. Клер Пиман (Амстердам: концерти и репетиции), Лиза Ринцлер (Ню Йорк), Йорг Видмер (главен оператор: Амстердам, Куба)

Германия - САЩ, 1999, 105 мин, цветен
dir: Wim Wenders
sc: Wim Wenders
ph: Theo Bierkens (Amsterdam: concerts), Brigit Hillenius (Amsterdam: concerts), Robby Muller (director of photography: Amsterdam), M. Claire Pijman (Amsterdam: concerts and rehearsals), Lisa Rinzler (New York scenes), Jorg Widmer (director of photography: Amsterdam, Cuba)

Germany - USA, 1999, 105 min, color
С участието на: Рай Кудър, Компай Сегундо, Рубен Гонсалес, Ибрахим Ферер, Елиадес Очоа, Омара Портуондо, Мануел "Гуахиро" Мирабал, Орландо Лопес "Качаито", Барбарито Торес, Мануел "Пунтийта" Лисеа, Раул Планес,
Феликс Валой, Рикард Екес, Масео Родригес, Йоаким Кудър

Награди: Европейска филмова награда, Германска филмова награда, Национално общество на филмовите критици, Нюйоркска и Лосанжелиска критика '99 - най-добър документален филм
"Оскар" '99 - номинация за пълнометражен документален филм
3 номинации от Британската академия - за най-добър чуждоезичен филм, музика и звук
Cast: Ry Cooder, Compay Segundo, Ruben Gonzalez, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Manuel "Guajiro" Mirabal, Orlando Lopez "Cachaito," Barbarito Torres, Manuel "Puntillita" Licea, Raul Planes, Felix Valoy, Richard Eques,
Maceo Rodriguez, Joaquim Cooder.

Awards: EFA, German Film Award, NSFC, NYFC and LAFC '99 - best documentary
Oscar '99 - nomination for documentary feature
BAFTA '99 - 3 nominations (foreign language film, music and sound)

Заглавието идва от отдавна несъществуващ нощен клуб в Хавана, където някога тази музика е процъфтявала. Филмът е следствие от извънредно успешния, получил "Грами", компактдиск с кубинска музика, продуциран от Рай Кудър, който винаги е насърчавал разнообразни стилове в уърлд-музиката. Успехът на диска връща Кудър на острова през 1998 г., за да запише соло-албум със 70-годишния певец Ибрахим Ферер - кубинския Нат Кинг Кол, повикан буквално от улицата за участие в първия компакт-диск. Германският режисьор Вим Вендерс, работил с Кудър през 1984 г. в "Париж, щата Тексас", също е поканен да се присъедини. Този филм е резултат от способността случайно да се откриват ценни неща.
Под режисурата на Вендерс Буена Виста Сошъл Клуб се съсредоточава в три посоки: хората, които правят музиката, градът и страната, които са ги отгледали, и най-чудесното - самата музика.
Разбира се, именно музиката е всичко във филма. При операторската работа на Йорг Видмер са съдействали Роби Мюлер и Лиза Ринцлер (като всички са използвали техника Sony Digi Beta и Handycam). Заснет с богата емоционална наситеност на репетиции в Хавана и концерти в Амстердам и "Карнеги Хол" в Ню Йорк, Буена Виста Сошъл Клуб създава усещане за пълно спокойствие и уют.

Кенет Търан, Лос Анжелис Таймс

   

Named after a long-gone nightspot in Havana where the music was nurtured, Buena Vista Social Club the movie is an offshoot of the hugely successful, Grammy-winning CD of Cuban music that guitarist Ry Cooder, who has always embraced and promoted a variety of world music styles, produced in 1996. That disc's success led to Cooder's return trip to the island in 1998 to record a solo album with 70-year-old vocalist Ibrahim Ferrer, Cuba's Nat King Cole, who literally wandered in off the street to participate in the first CD. German director Wim Wenders, who initially worked with Cooder on 1984's Paris, Texas asked to come along, and this film is the serendipitous result.
Under Wenders' direction, Buena Vista Social Club has a trio of focuses: the people who make the music, the city and the country that nurtured them, and, most gloriously, the music itself.
Finally, of course, it is the music that is everything in this film. Evocatively photographed in rehearsals in Havana and concerts in Amsterdam and New York's Carnegie Hall bu Robby Muller and Lisa Rinzler, in addition to director of photography Jorg Widmer (al using a Sony DigiBeta Cam and a Handycam), Buena Vista Social Club creates a completely relaxed, welcoming feeling that couldn't be more inclusive.

Kenneth Turan, Los Angeles TimesПродукция: Роуд Мувис Филмпродукцион, Clausewitz str. 4, D - 10679 Berlin,
tel: 49-30-880-48-60,
fax 49-30-880-48-64;
съвместо с Кинтоп Пикчърс/Арте/ИКАИК

Световен разпространител: Роаси Филмс, 58, rue Pierre Charron, 75008 Paris,
Tel: 33-1-53-53-50-58,
Fax: 33-1-42-89-26-93
   

Production: Road Movies Filmproduktion, Clausewitz str. 4, D - 10679 Berlin,
tel: 49-30-880-48-60,
fax 49-30-880-48-64;
in association with Kintop Pictures/Arte/ICAIC

International distribution: Roissy Films, 58, rue Pierre Charron, 75008 Paris,
Tel: 33-1-53-53-50-58,
Fax: 33-1-42-89-26-93


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF