ТАНЦЬОРКА В МРАКА
DANCER IN THE DARK

реж: Ларс фон Триер
сц: Ларс фон Триер
оп: Роби Мюлер и Ларс фон Триер
муз: Бьорк

Дания - Швеция - Франция, 2000, 137 мин, цветен
dir: Lars von Trier
sc: Lars von Trier
ph: Robby Muller and Lars von Trier
m: Bjork

Denmark - Sweden - France, 2000, 137 min, color
В ролите: Бьорк, Катрин Деньов, Дейвид Морс, Петер Стормаре, Джоуел Грей, Винсънт Патерсън, Кара Сиймур, Жан-Марк Бар, Владица Костич, Удо Киер, Стелан Скарсгаард

Награди: Кан 2000 - Златна палма и награда за женска роля на Бьорк
Европейски филмови награди 2000 - 2 награди (най-добър филм и актриса - Бьорк)
Роберт 2000 - 5 награди (главна женска роля на Бьорк, монтаж, музика, сценография и звук)
Cast: Bjork, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare, Joel Grey,
Vincent Paterson, Cara Seymour, Jean-Marc Barr, Vladica Kostic, Udo Kier,
Stellan Skarsgard

Awards: Cannes 2000 - 2 awards (Golden Palm and best actress to Bjork)
EFA 2000 - 2 awards (best film and actress for Bjork)
Robert 2000 - 5 awards (best actress for Bjork, editing, music, production design and sound)

Чехкинята емигрантка Селма живее нейде в провинцията в щата Вашингтон. Тя работи в завод и се мъчи да издържа себе си и 10-годишния си син Джийн. Най-добрата й приятелка Кати е нейна колежка, също емигрантка от Източна Европа. Извън работа тя поддържа плаха дружба с Джеф. Освен това получава главната роля на Мария в аматьорска постановка на "Звукът на музиката". Животът на Селма би бил сравнително задоволителен, ако не e тайната й - поради генетична аномалия тя е на границата на ослепяването, а и малкият й син е осъден на същото, ако не бъде опериран. Селма тайно отделя пари за това и вече е събрала 2000 долара. Когато спестяванията й внезапно изчезват, тя се сблъсква със своя стиснат хазаин Бил.

Повечето от най-добрите номера в класическите мюзикъли са заснети с много подвижна камера. Но аз съм на такъв етап от живота си, когато вече ми е омръзнало от нейните елегантни движения. Винаги съм искал да направя мюзикъл и ако го заснемех по класическия начин, щеше да е с камера на кран и много изтънчена хореография на камерата. Но вече не искам това. Затова ми се струваше важно да снимам тези сцени изключително с фиксирани образи, да намаля чувството за мюзикъл. Освен това аз имам вкус към разкоша - а за мен разкошът е да не използвам кран, когато това е очевидно. За мен разкош беше да поставя 100 камери и да уловя сцената.

Ларс фон Триер

   

Set somewhere in rural Washington state, Czech immigrant Selma works in a pressing plant, struggling to make ends meet for herself and her 10-year-old son, Gene. Her best friend is coworker and fellow European Kathy. While outside work, she is maintaining a cautious friendship with local yokel Jeff. She also landed a starring role as Maria in an amateur production of The Sound of Music. Selma's life would be one of relative contentment if it were not for the ugly secret she harbors - she is on the verge of blindness due to a genetic disorder, and her young son will suffer the same fate without an operation. Selma has quietly been stashing away money for the surgery and has already amassed $2,000. When her savings, squirreled away in a can in the kitchen, suddenly disappear, she confronts her cash-strapped landlord Bill.

Most of the best numbers from classic musicals were filmed with a highly mobile camera. But I'm at a stage in my life where I've had enough of elegant camera movements. I've always wanted to do a musical, and if I was going to film it in the classic mode, it would be with a camera crane and dolly and very sophisticated camera choreography. But I don't want that now. So it felt important to film these scenes exclusively in fixed images, to underplay the musical feeling. I also have a certain taste for luxury - and for me luxury is not using a crane when that would be the most obvious thing to do. For me, it felt luxurious to set up 100 cameras to capture the scene.

Lars von TrierПродукция: Центропа Ентъртейнмънт 4, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77;
съвместно с Труст Филм Свенска, Филм и Васт (Швеция)/Либератор Продс. (Франция)/Франс 3 Синема/Арте Франс Синема/Пейн Ънлимитед Филмпродукцион

Световен разпространител: Тръст Филм Сейлс, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77

Разпространител за България: Ван Крис, София 1421, ул. "Димитър Хаджикоцев" 73, ет. 3,
тел. 359-2-963-31-33,
факс 359-2-963-31-55
   

Production: Zentropa Entertainment 4, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77;
in association with Trust Film Svenska,
Film i Vast (Sweden)/Liberator Prods. (France)/France 3 Cinema/
Arte France Cinema/Pain Unlimited Filmproduktion

International distribution: Trust Film Sales, Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre,
tel. 45-36-78-00-55,
fax 45-36-78-00-77

BG distribution: Van Kris, Sofia 1421, 73 Dimitar Hadjikotzeff Str, 3rd fl,
tel. 359-2-963-31-33,
fax 359-2-963-31-55


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF