ОБИЧАЙ МЕ
LOVE ME

реж: Летисия Масон
сц: Летисия Масон
оп: Антоан Еберле
муз: Джон Кейл

Франция, 2000, 107 мин, цветен
dir: Laetitia Masson
sc: Laetitia Masson
ph: Antoine Heberle
m: John Cale

France, 2000, 107 min, color
В ролите: Сандрин Киберлен, Джони Холидей, Жан-Франсоа Стевнен,
Орор Клеман, Саломе Стевнен, Жюли Депардийо, Кристин Боасон,
Джулиън Сандс

Награди: Берлинале 2000 - Официална селекция
Cast: Sandrine Kiberlain, Johnny Hallyday, Jean-Francois Stevenin, Aurore Clement, Salome Stevenin, Julie Depardieu, Christine Boisson, Julian Sands

Awards: Berlinale 2000 - Official selection

Габриел пристига в САЩ. Тя не знае името си, не знае къде се намира, нито накъде е тръгнала. Въоръжен мъж я следи. Един ден тя среща в някакъв бар френския рок-идол Ленокс, който е на турне. Влюбва се в него и и се иска да станат неразделни, но той не споделя чувствата и и подлага търпението и на изпитание с най-различни игрички - победителят в тях ще реши дали двамата ще останат заедно или не.

Начинът, по който Масон работи с материала, превръща относително простата история в сложна. Обичай ме е сниман като експресионистично пътуване в мисълта, през което героинята се рее във времето, среща призраците на майка си и на самата себе си като момиче, понякога и като дете, следвана от плешив мъж, който застрелва хора с револвер, но в други моменти се превръща в грижовния психиатър на младата жена.

Джералд Пиъри

   

Gabrielle arrives in the USA. She doesn't know her name, where she is, or where she is headed. A man with a gun has been following her. One day she meets a touring French rock idol, Lennox, at a bar. She falls in love with him, wishing they could become inseparable, but he does not share her emotional desires and tests her patience with various little games - whoever wins will decide whether they will stay together or not.

What sounds like a relatively simple story is made compound complex by Masson's handling of the material. Love Me is shot as an expressionistic mind trip in which the heroine appears to float through time, meeting up with ghosts of her mother and her adolescent self, becoming at times her childhood self, being followed by a bald-headed gent who shoots people dead with a revolver but who, in other moments, metamorphoses into the young woman's caring psychiatrist.

Gerald PearyПродукция: Ле Филмс Ален Сард, 17 rue Dumont D'Urville, F - Paris 75116,
tel. 33-1-44-43-43-70,
fax 33-1-47-20-61-50

Световен разпространител: Флаш Пирамид Интл., 5 rue Richepanse, F - 75008 Paris,
tel. 33-1-42-96-02-20,
fax 33-1-40-20-05-51

Разпространител за България: Ван Крис, София 1421, ул. "Димитър Хаджикоцев" 73, ет. 3,
тел. 359-2-963-31-33,
факс 359-2-963-31-55
   

Production: Les Films Alain Sarde, 17 rue Dumont D'Urville, F - Paris 75116,
tel. 33-1-44-43-43-70,
fax 33-1-47-20-61-50

International distribution: Flach Pyramide Intl., 5 rue Richepanse, F - 75008 Paris,
tel. 33-1-42-96-02-20,
fax 33-1-40-20-05-51

BG distribution: Van Kris, Sofia 1421, 73 Dimitar Hadjikotzeff Str., 3rd fl.,
tel. 359-2-963-31-33,
fax 359-2-963-31-55


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF