ФСБ 2000 С МОБИКОМ НА ПЪТ
FSB 2000 WITH MOBIKOM ON TOUR

реж: Иван Георгиев
оп: Ивайло Пенчев
изп. пр: Синемак

България, 2000, 90 мин, цветен
dir: Ivan Georgiev
ph: Ivailo Penchev
executive producer: Cinemaq

Bulgaria, 2000, 90 min, color
С участието на: ФСБ - Румен Бояджиев, Константин Цеков, Петър Славов, Иван Лечев и Ивайло Крайчовски Starring: FSB - Roumen Boiadjiev, Konstantin Tzekov, Petar Slavov, Ivan Letchev and Ivailo Kraitchovski

За пръв път българските зрители ще имат възможност да се докоснат до атмосферата на национално турне на любима рок-група. Филмът съдържа кадри от седемте концерта на турнето, използвани са до 9 синхронно работещи камери, модерен снимачен кран с 8-метрова стрела, както и изцяло дигитална постпродукция. Отразено е уникално за България шоу, в което освен великолепните живи изпълнения на ФСБ пред хилядна публика, са вплетени изумително светлинно шоу, лазерни и пироефекти, солидна звукова система от най-висок клас и всичко това е разположено на модерна сглобяема сцена с внушителни размери. Включени са и интервюта с членовете на ФСБ, както и кадри от "бекстейдж"-атмосферата на голямо турне. Заснети са и строежът на огромната сцена, работата на озвучителите и осветителите, а звездите са показани не само по време на репетиция или "саунд чек", но и в гримьорната, хотела, автобуса, бирарията или сред феновете.

   

For the first time, Bulgarian audiences will have the opportunity to get a glance at the atmosphere of a national tour by their favorite rock group. The film contains material from the tour's seven concerts, shot with as many as nine cameras working in synchronicity, a modern filming crane with an eight-meter shaft, and fully digital postproduction. What is reflected is a show unique for Bulgaria, in which besides the great live performances of FSB before audiences of thousands, are interwoven a stunning light show with lasers and pyrotechnics, a solid sound system of the highest caliber and all of it situated on a modern sectional stage of impressive proportions. Also included are interviews with the members of FSB, as well as shots from the "backstage" atmosphere of a big tour. The construction of the huge stage is shown, too, as well as the work of the sound and lighting technicians. The stars are shown not just during rehearsal or "sound check" but also in the dressing rooms, at the hotels, on the bus, in the pubs and among their fans.Продукция: Мобиком, P.O.Box 101, Sofia 100, tel. 359-2-97-44-026
   

Production: Mobikom, P.O.Box 101, Sofia 100, tel. 359-2-97-44-026


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF