ЗЕЛЕНАТА КЪЩА
THE GREEN HOUSE

реж: Милан Огнянов
сц: Борис Христов
стихове: Скот Гай
оп: Емил Герасимов и Цветан Недков
муз: Милчо Левиев

България, 2000, 28 мин, цветен
dir: Milan Ognianov
sc: Boris Hristov
libretto: Scott Guy
ph:Emil Gerasimov, Cvetan Nedkov
m: Milcho Leviev

Bulgaria, 2000, 28 min, color
С участието на: Митко Рупчев Starring: Mitko Rupchev

Музикален филм за гибелните конфликти в семейството на "Зелената къща" - Земята.
Обладани от "свещена лудост", танцуващите маски се опитват да "подчинят" природните стихии на човека и да разрешат със средствата на първичния театър неговите земни интриги.

   

A musical about the destructive conflicts of the family that occupies "The Green House" - the Earth.
Possessed by "holy madness," dancing masks try to "subjugate" the poetry of nature to mankind and to solve its earthly mysteries using the means of primitive theater.Продукция: Българска национална телевизия

Световен разпространител: Българска национална телевизия, "Реклама и маркетинг", София 1000, ул. "Сан Стефано" 29,
тел./факс 359-2-946-12-10
   

Production: Bulgarian National Television

International Distribution: Bulgarian National Television, Sales and Marketing Dept., 29 San Stefano St., Sofia 1000,
Phone/Fax: (+359 2) 946 12 10


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF