EДНА КУБИНСКА ЛЕГЕНДА
A CUBAN LEGEND

Филм на Бети Уондърман
Продуцент: Лех Ковалски

САЩ, 2001, 80 мин, цветен
A Film by Bette Wanderman
Producer: Lech Kowalski

USA, 2001, 80 min, color

Салвадор Гонсалес е стенописец и скулптор от Хавана. Той е пренесъл в някогашната запусната хаванска уличка "Амелс" празничния дух на афро-кубинската култура. Салвадор е също тъй многоизмерен като изкуството си и се кълне, че се вдъхновява от концентрираните енергии, които получава от звездните сили. Той приписва тези сили на божествата от религията Йоруба, познати като Ориши. Салвадор е считан за лидер от кубинците, съхранили през поколенията религията, известна под името Сантерия и наричащи себе си Сантеро. Когато африканците били доведени като роби в Куба, те донесли своята религия, изкуството, музиката и магията си. Хармонията между африканското и испанското наследство формира популярната култура на днешна Куба. Салвадор е посветил живота и изкуството си на съхраняването на тези ритуали.
Той не само е украсил стените на улица "Амелс", но и е разнесъл световната й слава като най-добрата сцена в Хавана, където Салвадор представя музикални и танцови изпълнения ежеседмично.
Той казва: "Аз съм един Сантеро със своето многоцветно изкуство, което дарявам с любов и страст."

   

Salvador Gonzalez is a muralist and sculptor from Havana. He has transformed a dirty alley in Havana called Hamels Alley into a celebration of the Afr-Cuban culture. Salvador is as multidimensional as his art and claims to draw inspiration from concentrated energies that he receives from astral forces. He attributes these forces to the deities known as Orishas in the religion of Yoruba. As a Santero and intiate of the religion, Salvador is a leader among Cubans who have kept the religion known as Santeria alive from generation to generation. When Africans were brought to Cuba as slaves they brought their religion, their art and magic. The blending of the African and Spanish heritage is what forms the popular culture of Cuba today. Salvador has dedicated his art and life te perserving these rituals.
Not only did he give color to the walls he brought life and art nad music to Hamels Alley now talked about world wide as the best stage in Havana, where Salvador presents music and dance performances on a weekly basis.
He says, "I am a Santero, with art with color, spreading it with love and affection."Продукция: КВ Филмуъркс

Световен разпространител: КВ Филмуъркс, 102 Clinton Str., New York, NY 10002, USA,
tel. 12-12-228-89-96,
fax 12-12-228-89-98
   

Production: KW Filmworks

International distribution: KW Filmworks, 102 Clinton Str., New York, NY 10002, USA,
tel. 12-12-228-89-96,
fax 12-12-228-89-98


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF