СЕДМИЦА ОТ ЖИВОТА НА ЕДИН МЪЖ
A WEEK IN THE LIFE OF A MAN
TYDZIEN Z ZYCIA MEZCZYZNY

реж: Йежи Щур
сц: Йежи Щур
оп: Едвард Клошински
муз: Войчех Киляр

Полша, 1999, 89 мин, цветен
dir: Jerzy Stuhr
sc: Jerzy Stuhr
ph: Edward Klosinski
m: Wojciech Kilar

Poland, 1999, 89 min, color
В ролите: Йежи Щур, Гошя Доброволска, Данута Шафларска,
Алекс Мозджински, Ева Скибинска

Награди: Венеция '99 - Награда на католическото жури (поделена)
Cast: Jerzy Stuhr, Gosia Dobrowolska, Danuta Szaflarska, Alex Mozdzynski,
Ewa Skibinska

Awards: Venice '99 - OCIC Special Award (tied)

Йежи Щур е сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля в тази драма за мъж, заклел се да подкрепя закона, който прилага към себе си и към другите по съвсем различни морални кодекси. Персонажът на Щур е Адам Боровски - правителствен юрист, занимаващ се с най-различни случаи, включително контрабанда, кражби, изоставяне на деца и насилие, упражнявано по расистки подбуди. Но личният живот на Адам надали може да служи за образец. Той живее нашироко и се опитва да измисли начини да не плати болничните сметки за смъртно болната си майка. Адам е женен, но от известно време има любовница. Макар че скъсва с нея, лесно се поддава на нови изкушения. Жена му иска да осинови дете инвалид. Адам е против и използва влиянието си, за да протака процедурата. За да намали размера на данъците си, той се включва в благотворително начинание със съмнителна законност. Освен всичко това Адам пее в хор, на който му предстои турне в Англия. Един от най-добрите му приятели от хора бавно полудява.

Гарниран с обилна полска ирония и явно повлиян от Кешловски, третият пълнометражен филм на актьора, превърнал се в режисьор, Йежи Щур, е проникновен анализ на двойния контрол и самозаблудите, очевидно ширещи се в Полша в края на 90-те. Тук Щур препредава съвършено двусмислието и самозаблудите на главния герой и гради филма си около силен център.

Дейвид Стратън, Върайъти

   

Jerzy Stuhr wrote, directed, and starred in this drama about a man sworn to uphold the law, who applies a very different moral code to himself than he does to others. As Adam Borowski, Stuhr plays a government lawyer prosecuting a variety of cases, including smuggling, theft, child abandonment, and racially motivated assault. However, Adam's own life is hardly a model by which to live. He's overextended himself financially and is trying to figure out how to avoid paying the hospital bills for his terminally ill mother. Adam is married, but he's been having an affair for some time, and while he breaks off his relationship with his mistress, he's easily tempted into other liaisons. His wife wants to adopt a handicapped child; Adam would prefer not to have another child in the house, and he uses his influence to slow up the paperwork. And in order to reduce his tax bill, Adam has involved himself in a charitable donation scheme of dubious legality. Amidst all this, Adam sings with a choral group scheduled to make a tour of the United Kingdom; one of his best friends from the group is slowly slipping into madness.

Laced with rich Polish irony and clearly showing the influence of Kieslowski, actor-turned-director Jerzy Stuhr's third feature is an incisive analysis of the double standards and self-delusion apparently rampant in late-'90s Poland. In this film Stuhr perfectly conveys the ambiguities and self-delusion of the hero and provides the film with a strong center.

David Stratton, VarietyПродукция: Зебра Филм Студио, Pulawska 61, 02-595 Warsaw, Poland,
tel./fax 48-22-84-55-484;
съвместно с Телевизия Полска

Световен разпространител: Зебра Филм Студио, Pulawska 61, 02-595 Warsaw, Poland,
tel./fax 48-22-84-55-484

Копие: Полски институт, София

   

Production: Zebra Film Studio, Pulawska 61, 02-595 Warsaw, Poland,
tel./fax 48-22-84-55-484;
in association with Telewizja Polska S.A.

International distribution: Zebra Film Studio, Pulawska 61, 02-595 Warsaw, Poland,
tel./fax 48-22-84-55-484

Print: Polish Institute, Sofia


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF