ЛОШИ МОМЧЕТА
BAD GUYS
ROSSZFIUK

реж: Тамаш Шаш
сц: Ласло Бернат Цетьо, Ерика Ожда и Тамаш Шаш
оп: Гергей Похарнок
муз: Пиеро

Унгария-Германия, 2000, 104 мин, цветен
dir: Tamas Sas
sc: Laszlo Bernat Czeto, Erika Ozsda and Tamas Sas
ph: Gergely Poharnok
m: Pierrot

Hungary-Germany, 2000, 104 min, color
В ролите: Виктор Бодо, Золтан Райкаи, Андраш Стол, Ана Палмай, Андреа Фулайтар, Габор Мате Cast: Viktor Bodo, Zoltan Rajkai, Andras Stohl, Anna Palmai, Andrea Fullajatar, Gabor Mate

Стегнато криминале за опитите на закона да постави под контрол дом за юноши. Тамаш - син на виден политик, е арестуван, след като продава наркотици на ченге под прикритие. Изпратен е в поправителен дом. Властите едва удържат вътре младите престъпници. Така е, докато не пристига бившият военен Арпад и не налага своя почти фашистки режим.

Потенциално интересна история за опита да се въведе ред и законност в излязъл извън контрол изправителен дом за момчета. Машинациите на Арпад, тайно изповядващ фашистката идеология, пораждат най-интригуващите теми във филма.

Дейвид Стратън, Върайъти

   

Taut crime film about the law trying to bring a juvenile facility under control. The film opens with Tamas, the son of a high-ranking politico, getting arrested after selling drugs to an undercover cop. He gets carted off to a boys' home where the authorities can barely contain the young thugs inside. That is, until ex-military man Arpad takes over and institutes his own quasi-fascist agenda.

Potentially interesting story of the attempt to bring law and order to an out-of-control facility for delinquent boys. The machinations of the cryptofascist Arpad provide the film with its most intriguing themes.

David Stratton, VarietyПродукция: Маджик Медия/Медиен & Телевизион Мюнхен

Копие: Магяр Филмунио, Varosligeti Rasor 38, H - 1068 Budapest, Hungary,
tel: 354-895-6901,
fax 354-552-74-42
   

Production: Magic Media/Medien & Television Munchen

Print: Magyar Filmunio, Varosligeti Rasor 38, H - 1068 Budapest, Hungary,
tel: 354-895-6901,
fax 354-552-74-42


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF