ХАРАКТЕР
CHARACTER
KARAKTER

реж: Мике ван Дим
сц: Мике ван Дим съвместно с Лауренс Хелс и Рюд ван Мехен, по романа на Фердинанд Бордевайк
оп: Рухир Стоферс
муз: Хет Палейс ван Бум

Холандия, 1997, 120 мин, цветен
dir: Mike van Diem
sc: Mike van Diem, in cooperation with Laurens Geels and Ruud van Megen, based on the novel by Ferdinand Bordewijk
ph: Rogier Stoffers
m: Het Paleis van Boem

Netherlands, 1997, 120 min, color
В ролите: Федя ван Хюет, Ян Деклир, Бети Схюрман, Виктор Льов,
Тамар ван ден Доп, Ханс Кестинг

Награди: "Оскар" '97 - чуждоезичен филм
Холандски филмов фестивал - "Златно теле" за най-добър филм
Cast: Fedja van Huet, Jan Decleir, Betty Schuurman, Victor Low, Tamar van den Dop, Hans Kesting

Awards: Oscar '97 - foreign language film
Nederlands Film Festival - "Golden Calf" for best film

Древерхавен - най-безмилостният и страшен съдия-изпълнител в Ротердам, е брутално убит. Младият адвокат Катадройфе е арестуван. По време на разпита сърдитият млад мъж разкрива скрит мотив за убийството - той е незаконен син на съдията. Майката му Йоба е имала връзка с Древерхавен, но е отказала да се омъжи за него и е предпочела да отгледа сина си сама въпреки финансовите си затруднения. Младият мъж взема заем от банката, за да отвори магазин за пури. Но скоро фалира и трябва да уреди дълга си. Научава, че банката е управлявана от баща му и разбира, че той няма желание да му помогне. Катадройфе решава да завърши право и успява да постъпи на редова работа в известна юридическа фирма. Но баща му често го обижда, че е обречен на провал. Младежът е убеден, че Древерхавен контролира целия му живот и иска да го съсипе.

Характер е история за двойници, но не близнаци, а баща и син. Филмът ни припомня "Уилям Уилсън" (1839) на Едгар Алън По с образа на страховития мъчител, който сякаш нарочно провокира насилствени действия срещу себе си. Но изобразеният тук свят не е просто нахвърлян фон за психологическо изследване: отчаянието на Якоб и бруталното изхвърляне на неплатежоспособни наематели, предприето от Древерхавен, са свързани не само със странно конфликтните им взаимоотношения, но и със социалните и политическите условия на епохата - 20-те години на XX век.

Филип Хорни, Сайт & Саунд

   

Dreverhaven, the most ruthless and intimidating bailiff in Rotterdam, is brutally murdered, and a young attorney, Katadreuffe, is arrested in connection with the crime. Under questioning, the angry young lawyer reveals a hidden motive for the killing - he is Dreverhaven's illegitimate son. Katadreuffe's mother Joba had an affair with Dreverhaven but refused to marry him, preferring to raise her son on her own, despite her difficult economic circumstances. As a young man, Katadreuffe obtains a bank loan to open a cigar shop. The shop soon fails, and Katadreuffe must negotiate terms with the bank to pay off his debt. The young man discovers that the bank is managed by his father, who has no desire to help him. Katadreuffe becomes interested in the study of law and obtains a low-level position with a prominent legal firm. However, his father often cpersuades him that he's doomed for failure, until the young man becomes convinced that Dreverhaven controls his entire life and wants nothing more than to destroy him.

Character is a tale of doubles 9with father and son instead of twins), recalling Poe's "William Wilson" (1839) in the hauntingly inescapable persecutor who seems to provoke acts of violence towards himself. But the world portrayed here is not just a sketchy background for a psychological case study: Jacob's desperation and Dreverhaven's brutal evictions of defaulting tenants are linked not only to their bizarrely embattled relationship but also the social and political conditions of the time - the 1920s.

Philip Horne, Sight & SoundПродукция: Фърст Флоор Фийчърс

Световен разпространител: Президент Филмс, 2 rue Lord Byron, 75008 Paris, France,
tel. 33-1-45-62-82-22,
fax 33-1-45-63-40-56

Копие: Холандско посолство, София
   

Production: First Floor Features

International distribution: President Films, 2 rue Lord Byron, 75008 Paris, France,
tel. 33-1-45-62-82-22,
fax 33-1-45-63-40-56

Print: Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Sofia


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF