УКРИТИ СЪКРОВИЩА (из цикъла "Истории през уикенда")
HIDDEN TREASURE (of the cycle "Weekend Stories")
SKARBY UKRYTE (z cyklu "Opowiesci weekendowe")

реж: Кшищоф Зануси
сц: Кшищоф Зануси
оп: Едвард Клошински
муз: Войчех Киляр

Полша, 2000, 55 мин, цветен
dir: Krzysztof Zanussi
sc: Krzysztof Zanussi
ph: Edward Klosinski
m: Wojciech Kilar

Poland, 2000, 55 min, color
В ролите: Мая Коморовска, Агата Бузек, Малгожата Притуляк, Войчех Шемьон Cast: Maja Komorowska, Agata Buzek, Malgorzata Pritulak, Wojciech Siemion

Роза - възрастна жена, живееща в Париж - е родена в Полша и е дъщеря на аристократично семейство. Фамилната й къща сега е запуснат старчески дом. След падането на Берлинската стена Роза често посещава собствеността си, като този път си е уредила среща със стар прислужник на семейството, забогатял чрез оранжерии. Остава тайна обаче откъде са дошли парите, с които той е започнал бизнеса си. След като не успява да се срещне с прислужника, Роза се запознава с неговата внучка - Йола, която много й допада, и я кани на гости в Париж. Когато Йола пристига в Париж, се запознава с млад арабин, в когото се влюбва. Роза я подкрепя напълно. Не след дълго Роза отново заминава за Полша. Този път целта й е да намери сандъче със съкровище, което е заровила навътре в гората малко преди края на войната, страхувайки се от предстоящата конфискация на имуществото. Оказва се обаче, че сандъчето е празно и подозренията падат върху дядото на Йола. Дали обвиненията на Роза са основателни?

   

Rose, an older woman living in Paris, was born in Poland as a daughter of an aristocratic family. Her previous family house is now an impoverished home for old people. Rose has visited her property many times since the Berlin Wall collapsed and this time she arranges a meeting with an old palace employee, who earned big money having run a greenhouse business. Nevertheless it remains secret where the money to start this business came from. Not having a chance to speak to the employee, Rose meets his granddaughter - Jola - and enjoying her company, invites her to visit Paris. As Jola arrives in Paris, she gets acquanted with a young Arabian with whom she falls in love. Rose is very much by her side. Soon Rose leaves for Poland once again. This time her purpose is to find a chest full of treasures she herself buried deep in the forest soon before the war ended, when she was afraid of property confiscation soon to come. It turns out the chest is empty and Jola's grandfather seems to be the most suspected man. But are these accusations justifiable?Продукция: Филмово студио "ТОР", Pulawska 61, 02595 Warszawa, Poland,
tel/fax 48-22-84-55-303;
съвместно с Телевизия Полска

Световен разпространител: Телевизия Полска

Копие: Полски институт, София
   

Production: Film Studio "TOR", Pulawska 61, 02595 Warszawa, Poland,
tel/fax 48-22-84-55-303;
in association with Telewizija Polska

International distribution: Telewizja Polska

Print: Polish Institute, Sofia


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF