ЖИВОТЪТ КАТО СМЪРТОНОСНА БОЛЕСТ,
ПРЕДАВАНА ПО ПОЛОВ ПЪТ

LIFE AS A FATAL SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE

ZYCIE JAKO SMIERTELNA CHOROBA
PRZENOSZONA DROGA PLCIOWA

реж: Кшищоф Зануси
сц: Кшищоф Зануси
оп: Тиери Арбогаст и Мишел Аматийо
муз: Едвард Клошински

Полша, 2000, 100 мин, цветен

dir: Krzysztof Zanussi
sc: Krzysztof Zanussi
dir. ph: Edward Klosinski
m: Wojciech Kilar

Poland, 2000, 100 min, color


В ролите: Збигнев Запашевич, Кристина Янда, Тадеуш Брадецки, Моника Крживковска, Йежи Радживилович

Награди: Москва '2000 - "Златен Свети Георги"


Cast: Zbigniew Zapasiewicz, Krystyna Janda, Tadeusz Bradecki, Monika Krzywkowska, Jerzy Radziwilowicz

Awards: Moscow '2000 - "Golden St. George"

Заглавието на филма е взето от надпис на стена близо до дома на режисьора. Сюжетът се върти около лекар, който след сблъсъка си с неизлечима болест преосмисля живота си. След като научава, че диагнозата му е "рак", единствената му надежда е скъпа операция в Париж. Той е принуден да поиска пари от бившата си жена Ана, в момента омъжена за самодоволен юпи. Тя му написва чек, но когато Томаш отива в Париж, го информират, че болестта му вече е неизлечима. Пред лицето на неизбежната смърт той започва да си задава въпроси за убежденията, които е следвал винаги, и с чувството на някаква фаталистка освободеност започва да експериментира както със своя, така и с чуждия живот.

След повече от десетилетие, прекарано в зенита на международната известност, Зануси се завръща триумфално с може би най-добрия филм в кариерата си - трогателно и изключително зряло размишление върху липсата на вяра на границата между живота и смъртта. Изнесен от великолепното изпълнение на актьора ветеран Запашевич в ролята на лекар, който прави преоценка на убежденията си, изправен пред неизлечима болест, иронично озаглавеният филм успява да бъде едновременно трогателен и комичен с мистично-философски подход, забравен от европейското кино след последните творби на Кешловски. Магията на филма е в това, че Зануси успява да изследва вечните теми, без да се натрапва.

Дерек Ели, Върайъти

   

The title of this film - taken from graffiti on a wall near director Krzysztof Zanussi's home - provides ironic commentary on its subject, which revolves around a doctor's questioning of his beliefs when he is confronted with terminal illness. Tomasz is first seen working as the doctor on the set of a French movie production about the life of Saint Bernard. After his work is finished, he returns to Warsaw, where he makes the unpleasant discovery that he has cancer. Tomasz' only hope is an expensive operation in Paris, and he is forced to ask his ex-wife Anna - now remarried to a self-important yuppie - for money. Anna writes him a check, but when he goes to Paris for the operation, Tomasz is informed that his condition has become inoperable. Facing imminent death, he begins to question the beliefs he has held all his life and, with a sense of fatalistic liberation, starts to experiment with both his own life and those of others.

After more than a decade in the international penumbra, Polish helmer Zanussi triumphantly bounces back with perhaps the finest film of his career, a moving and exceptionally mature meditation on lack of faith at the borderline between life and death. Fronted by a marvelous performance from veteran Zapasiewicz as a doctor who re-evaluates his beliefs in the face of a terminal illness, the ironically titled Life as a Fatal Sexually Transmitted Disease succeeds in being both affecting and wryly humorous, with a mystical-philosophical quality untapped in European cinema since the late works of Kieslowski. The magic of the movie is Zanussi manages to explore Big Issues while staying in lower case.

Derek Elley, VarietyПродукция: Телевизия Полска/Филмово студио "ТОР"/Канал Плюс Полша

Световен разпространител: Меркюр Дистрибюсион, Париж
   

Production: Telewizija Polska/Studio Filmowe "TOR"/Canal Plus Polska

International distribution: Mercure Distribution, Paris


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF