ПИРАТИ
PIRATES
KALOZOK

реж: Тамаш Шаш
сц: Ищван Немеш и Петер Гести, по оригинална идея на Ласло Деш, Петер Гести и Ищван Немеш
оп: Тамаш Шаш
муз: Ласло Деш

Унгария, 1999, 96 мин, цветен
dir: Tamas Sas
sc: Istvan Nemes and Peter Geszti, based on an original concept by Laszlo Des, Peter Geszti and Istvan Nemes
ph: Tamas Sas
m: Laszlo Des

Hungary, 1999, 96 min, color
В ролите: Габи Губаш, Атила Кирай, Виктор Бодо, Карина Кечкеш, Естер Оноди Cast: Gabi Gubas, Attila Kiraly, Viktor Bodo, Karina Keckes, Eszter Onodi

Пипи, Макс и Юли са трима унгарци, фенове на поп-музиката, които денем ръководят пиратска радиостанция. Нощем Пипи и Юли обикалят клубовете, а Макс свири на барабани в рокгрупа, иначе състояща се изцяло от жени. Начинът им на живот, изпълнен със забавления и музика, е застрашен първо когато Пипи постъпва на работа в комерсиално радио, а после и когато Пипи и Макс се влюбват в една и съща жена. Унгарската попгрупа "Джаз+Аз", създадена специално за този филм, по-късно има няколко хита в унгарските класации. С цел разпространението на филма в англоговорящите страни песните им са преведени на английски.

Бележитият оператор Тамаш Шаш ("Законът на циганите" ), направил страхотен дебют през 1998 г. с "Еспресо" - филм за взаимоотношенията, сниман от една-единствена перспектива в малко кафене, разбива "проклятието на втория филм" с Пирати - заразително приятна музикална комедия, лесна и за гледане, и за осмисляне. Това е добър пример за достъпното Ново унгарско кино през 90-те години и беше най-добрият чисто развлекателен филм на Унгарската филмова седмица '99 в Будапеща.

Дерек Ели, Върайъти

   

Pipi, Max and Juli are three Hungarian pop music fans who by day operate a pirate radio station. By night, Pipi and Juli are regulars of the club circuit and Max plays drums with an otherwise all-female rock group. The three friends see their lives of fun and music threatened, first when Pipi takes a job with a commercial radio outlet, and second when Pipi and Max both fall for the same woman. The Hungarian pop group Jazz+Az was formed for this film and later earned several chart hits in their homeland; for release in English speaking countries, their songs have been translated into English (though not the film's dialogue).

Noted director of photography Tamas Sas (Gypsy Lore), who made a striking debut in 1998 with Espresso, a relationship movie shot from a single perspective in a small coffee bar, beats the sophomore curse with Pirates, an infectiously enjoyable musical comedy that's easy on the eyes and brain. It's a good example of accessible New Hungarian Cinema of the '90s, and was the most purely enjoyable picture at the 99' Hungarian Film Week in Budapest.

Derek Elley, VarietyПродукция: Аксис Плус/МТВ

Световен разпространител: С-медиа 2000, Szemlohegy u. 28-30, Budapest, H-1022, Hungary,
tel. 361-32-60-698,
fax 361-13-53775;
съвместно с Профил-м 94

Копие: Магяр Филмунио, Varosligeti Rasor 38, H - 1068 Budapest, Hungary,
tel: 354-895-6901,
fax 354-552-74-42
   

Production: Axis Plusz/MTV

International distribution: S-media 2000, Szemlohegy u. 28-30, Budapest, H-1022, Hungary,
tel. 361-32-60-698,
fax 361-13-53775;
in association with Profil-M 94

Print: Magyar Filmunio, Varosligeti Rasor 38, H - 1068 Budapest, Hungary,
tel: 354-895-6901,
fax 354-552-74-42


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF