РОЗЕТА
ROSETTA

реж: Люк и Жан-Пиер Дарден
сц: Люк и Жан-Пиер Дарден
оп: Ален Маркоен
муз: Жан-Пиер Коко

Белгия-Франция, 1999, 91 мин, цветен
dir: Luc and Jean-Pierre Dardenne
sc: Luc and Jean-Pierre Dardenne
ph: Alain Marcoen
m: Jean-Pierre Cocco

Belgium-France, 1999, 91 min, color
В ролите: Емили Дьокен, Фабрицио Ронджоне, Ан Йерно, Оливие Гурме

Награди: Кан '99 - 2 награди ("Златна палма" и за женска роля на Емили Дьокен (поделена))
Cast: Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne Yernaux, Olivier Gourmet

Awards: Cannes '99 - 2 awards (Golden Palm and best actress to Emilie Dequenne (tied))

Розета не е сантиментална, напротив - тя е безочливо, непокорно, аморално младо момиче. Животът не я е пощадил, а поведението й само усложнява нещата. Майка й е алкохоличка. Двете живеят в каравана насред гората в края на града. Всеки ден Розета търси постоянна работа, но няма късмет. Тя се прехранва чрез случайна работа по фабриките, а заради мизерното заплащане в една лавка е готова да предаде дори единствения си приятел. Когато решава, че не може да издържа повече, предприема радикална стъпка.

Французите, които създадоха идеята за "синема верите", се специализираха в последните години в търсене на ситуации отвъд реализма, което доведе до предизвикващи чувство на дискомфорт, но често изключително силно въздействащи филми. Розета се присъединява към тази вълна от филми, показващи най-изпадналите членове на обществото по безкомпромисен начин, залагащи на разпокъсания сюжет и често използващи непрофесионални актьори, за да пресъздадат истинския живот по-дълбоко. Не забравяйте, че това, което прави Розета донякъде потискащ за гледане, е същото, което го прави толкова искрен.

Джошуа Танзър

   

Rosetta is not a sentimental character, quite the contrary; she is a cheeky, rebellious, immoral wench. Life has not spared her, yet her behaviour makes things even worse. Her mother is a drunk, they both live in a trailer, in a wood in the outskirts. Every day Rosetta is on the lookout for a regular job, which just doesn't come. She makes her living by occasional factory work, and for meagrely paid work in a kiosk she is prepared to betray her only pal. When she can't take it any more, she takes a radical step.

The French, who gave us the idea of "cinema verite", have specialized in recent years in a quest for even further realism that leads to uncomfortable-feeling, but often extremely moving movies. Rosetta joins others in focusing on the most down-and-out in society in an uncompromising way, following the loosest of narratives and often using non-actors to capture real life on a deeper level. Keep reminding yourself that the things that make Rosetta a little bit uncomfortable to watch are the things that make it the most genuine.

Joshua TanzerПродукция: Ле Филмс дю Фльове, 13 Quai de Gaulle, B - 4020 Liege,
tel. 32-41-342-49-39,
fax 32-41-342-66-98;
съвместно с РТБФ (Белгия) / АРП Селексион (Франция)

Световен разпространител: АРП, 75 avenue des Champ-Elysees, F - 75008 Paris,
tel. 33-1-56-69-26-00,
fax 33-1-45-63-83-37

Копие: Френска общност в Белгия, Валони - Брюксел
   

Production: Les Films du Fleuve, 13 Quai de Gaulle, B - 4020 Liege,
tel. 32-41-342-49-39,
fax 32-41-342-66-98;
in association with RTBF (Belgium) / ARP Selection (France)

International distribution: ARP, 75 avenue des Champ-Elysees, F - 75008 Paris,
tel. 33-1-56-69-26-00,
fax 33-1-45-63-83-37

Print: Communaute Francaise de Belgique, Wallonie - Bruxelles


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF