ЛОВ НА ПЕПЕРУДИ
THE BUTTERFLY HUNT
LA CHASSE AUX PAPILLONS

реж: Отар Йоселиани
сц: Отар Йоселиани
оп: Уилям Любчански
муз: Николас Зурабишвили

Франция-Германия-Италия, 1992, 117 мин, цветен
dir: Otar Iosseliani
sc: Otar Iosseliani
ph: William Lubtchansky
m: Nicolas Zourabichvili

France-Germany-Italy, 1992, 117 min, color
В ролите: Нарда Бланше, Тамара Тарасашвили, Александър Черкасов, Александра Либерман, Емануел дьо Шовиньи, Саша Пятигорски, Отар Йоселиани, Александър Асколдов Cast: Narda Blanchet, Thamara Tarassachvili, Alexandre Tcherkassoff, Alexandra Liebermann, Emmanuel de Chauvigny, Sacha Piatigorsky, Otar Iosseliani, Alexander Askoldov

Тази комедия на нравите разказва за няколко ексцентрични стари дами и не по-малко чудатите им гости, които ги посещават в къщата им в покрайнините на Париж. Сюрреалистичният щрих, умишлено бавното темпо и вниманието към детайлите са откровен поклон към късните филми на Луис Бунюел.

Очарованието, лъхащо от Лов на пеперуди, е същото, което изпитваме, когато преоткриваме един свят, чиято красота не сме забелязали. Филмът се носи някъде между героя от комиксите Тентен и комедийния стил на Жак Тати. Музикалната режисура с хореографски елементи рамкира меланхолична комедия за един гаснещ свят. Този странен, толкова френски "лов" е пречупен през уклончивия поглед на изгнаника Йоселиани. Уникалността на филма се дължи на изкуството на постоянната метаморфоза, което режисьорът така добре владее.

Лоранс Джаварини, Кайе дьо синема

   

Otar Iosseliani's comedy of manners is about eccentric old ladies and their no-less-eccentric guests who visit the ladies' mansion in a Parisian suburb. Though the picture's surrealistic touch, deliberately unhurried pace and attention to detail, are reminiscent of the later works of Luis Bunuel, Iosseliani is certainly an artist in his own right.

"The enchantment that shines from The Butterfly Hunt is the same as that which we experience when we rediscover a world whose beauty we hadn't noticed. The film lies somewhere between the hero of the Tintin comic-books and the comedy style of Jacques Tati. The musical direction and its elements of choreography are the frame for a melancholy comedy about a world that is dying out. This strange, oh-so-French 'hunt' is refracted through the evasive gaze of the exile Iosseliani. The film's uniqueness is due to the art of permanent metamorphosis, of which the director is such a master."

Laurence Giavarini, Cahiers du cinemaПродукция: Пиер Гриз Продс. / Содаперага / Франс 3 Синема (Париж) / Метрополис Филмс (Мюнхен) / Бест Интл. Филмс (Рим)

Световен разпространител: Метрополис Филм, Цюрих

Копие: Френски културен институт, София

   

Production: Pierre Grise Prods. / Sodaperaga / France 3 Cinema (Paris) / Metropolis Films (Munich) / Best Intl. Films (Rome)

International distribution: Metropolis Film, Zurich

Print: French Cultural Institute, Sofia


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF