ЕЗЕРО
THE LAKE
ОЗЕРО

реж: Каха Кикабидзе
сц: Каха Кикабидзе
оп: Джони Курашвили
муз: Гио Цинцанзе

Грузия, 1998, 87 мин, цветен
dir: Kakha Kikabidze
sc: Kakha Kikabidze
ph: Johnny Kurashvili
m: Gio Tsintsadze

Georgia, 1998, 87 min, color
В ролите: Дмитрий Швелидзе, Ираклий Мшвилдадзе, Натия Гогочури, Алина Нозадзе, Давид Чхенкели

Награди: "Златен Витяз" 2000, Москва - "Сребърен Витяз"
Cast: Dmitry Shveldize, Irakly Miviladze, Natuya Gogochury, Alina Nozadze,
David Chkhenkeli

Awards: Golden Vityaz 2000, Moskow - "Silver Vityaz"

13-годишният Цура става свидетел на убийството на баща си. За да го спаси от убиеца, майка му го отвежда от родното им село в града. В новото училище Цура заставя съучениците си да се подчиняват на унизителните му заповеди. Един ден той обявява, че дебелият Хасан ще бъде негов интимен приятел.

   

Thirteen year old Zura eye-witnessed his father's murder. He couldn't stand in the killer's way. Mother then took him away from their native village to town. In the new school Zura made his classmates obey his humiliating orders. One day he announced that from now on fat Khasan would be his intimate friend.Продукция: Грузия-филм, ул. Ахметели 8, Тбилиси, Грузия,
тел. 995-32-52-06-27

Световен разпространител: Агенция Интерсинема Арт, ул. Дружинниковская 15, 123242 Москва, Россия,
тел/факс: 7-095-25-59-052

Копие: Каха Кикабидзе
   

Production: Joint Stock Company "Georgian Film" 8 Akhmeteli str. Tbilisi Georgia,
tel. 995-32-52-06-27

International distribution: Intercinema art agency, 15 Druzinnikovskaya str., Moscow 123242, Russia,
tel/fax: 7-095-25-59-052

Print: Kakha Kikabidze


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF