ТУВАЛУ
TUVALU

реж: Файт Хелмер
сц: Михаела Бек и Файт Хелмер
оп: Емил Христов
муз: Юрген Книпер

Германия, 1999, 101 мин, черно-бял и цветен
dir: Veit Helmer
sc: Michaela Beck and Veit Helmer
ph: Emil Hristov
m: Jurgen Knieper

Germany, 1999, 101 min, black & white and color
В ролите: Дени Лаван, Чулпан Хаматова, Филип Клей, Терънс Гилеспи,
Е. Дж. Калахан, Джоко Росич

Награди: Фландърски филмов фестивал, Гент '99 - ФИПРЕССИ
Сламданс 2000 - операторско майсторство
Cast: Denis Lavant, Chulpan Khamatova, Philippe Clay, Terrence Gillespie,
E.J. Callahan, Djoko Rosic

Awards: Flanders Film Festival, Ghent '99 - FIPRESCI
Slamdance 2000 - cinematography

Повлиян от Жорж Мелиес, Жан Виго, Бъстър Кийтън и Франц Кафка, германският режисьор Файт Хелмер създава вълнуващ, изпълнен с мрачен комизъм филм. Самотникът Антон се грижи за своята обществена баня, разположена сред индустриален "лунен пейзаж". Голяма част от времето си той прекарва в копнежи по живот в открития океан и в измисляне на начини да излъже слепия си баща, че западналото им заведение уж процъфтява. Малкият му свят рухва, когато жена му го прогонва, след като убиват баща й в един от басейните на Антон заради престъпленията на бащиния й брат - бандита Грегор. Той се надява да срине сградата, за да реализира някакъв помпозен проект, но Антон и странната компания от редовни посетители се обединяват, за да спасят историческата сграда. Скоро Антон започва да се бори храбро - и за да спаси банята, и за да спечели отново любимата жена.

Хелмер си е създал солидна репутация със своите специфични късометражни филми и дебютът му в игралното кино също притежава някои от печелившите им характеристики. В по-голямата част диалогът липсва, а малкото изговорени думи са на различни езици. Може да помислите, че филмът е твърде спартански, но всъщност е точно обратното. Изразителната енергичност на изпълненията е много ефектна и често смешна. Филмът притежава уникален визуален стил, постигащ брилянтни резултати.

Сандра Хеброн, Лондонски филмов фестивал

   

Drawing from the influences of Georges Melies, Jean Vigo, Buster Keaton, and Franz Kafka, noted German filmmaker Veit Helmer directs this atmospheric, darkly comic film about attendants at a public swimming pool. Lonely Anton watches over his bathhouse located in the midst of a barren industrial moonscape. He spends much of his time pining for a life on the ocean and thinking of ways to trick his sightless father into believing that their run-down establishment is actually thriving. Anton's narrow world comes crashing down when his wife spurns him after her father is killed in one of Anton's pools because of his devious brother Gregor's misdeeds. Gregor hopes to raze the place in order to put up some slick development project, but Anton and the pool's bizarre assortment of regulars band together to save the historic building. Soon Anton finds himself struggling valiantly to save both his dad's prized bathhouse and to win back the woman he loves.

Director Veit Helmer has established a strong reputation on the strength of his idiosyncratic short films (Surprise!, Tour Eiffel) and his debut feature shares some of their winning characteristcs. It is a largely without dialogue, and the few words which are spoken are in a variety of languages. If this makes the film sound spartan, quite the reverse is true. The expressive physicality of the performances is hugely effective and often very funny. There is comedy, emotion and romance abundance and, above all else, a genuinely distinctive visual style, employed to brilliant effect.

Sandra Hebron, London Film FestivalПродукция: Файт-Хелмер-Филм, Wormster Strasse 4, 10789 Berlin,
tel/fax 30-217-77-77

Световен разпространител: Бавария Филм Интернационал, Bavaria Media GmbH, D-82031 Geiselgasteig,
tel. 49-89-64-99-26-86,
fax 49-89-64-99-37-20

Разпространител за България: Ван Крис, София 1421, ул. "Димитър Хаджикоцев" 73, ет. 3,
тел. 359-2-963-31-33,
факс 359-2-963-31-55
   

Production: Veit-Helmer-Film, Wormster Strasse 4, 10789 Berlin,
tel/fax 30-217-77-77

International distribution: Bavaria Film International, Bavaria Media GmbH, D-82031 Geiselgasteig,
tel. 49-89-64-99-26-86,
fax 49-89-64-99-37-20

BG distribution: Van Kris, Sofia 1421, 73 Dimitar Hadjikotzeff Str, 3rd fl,
tel. 359-2-963-31-33,
fax 359-2-963-31-55


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF