ЧЕРНИЯТ БОМБАРДИРОВАЧ
BLACK BOMBER
CRNI BOMBARDER

реж: Дарко Баич
сц: Александър Баришич и Дарко Баич
оп: Радан Попович
муз: "Рок"

Югославия, 1992, 116 мин, цветен
dir: Darko Bajic
sc: Aleksandar Barisic and Darko Bajic
ph: Radan Popovic
m: "Rok"

Yugoslavia, 1992, 116 min, color
В ролите: Драган Бьелогърлич, Аница Добра, Сърджан Тодорович,
Драган Максимович, Петар Божович
Cast: Dragan Bjelogrlic, Anica Dobra, Srdjan Todorovic, Dragan Maksimovic,
Petar Bozovic

BOOM-92 е нелегална FM радиостанция в края на XX век, която притежава само един микрофон и множество хлебарки. Църни е вироглав диджей на вълните на BOOM-92 и популярен водещ, който винаги казва, каквото мисли. Търсейки своята същност, той намира само неспокойство в авантюрата, подхваната заедно с необузданата певица на гаражна рок-група. В психеделична многопартийна държава, която е на ръба на анархията, но е готова да изпрати хора в космоса, двамата живеят по единствения възможен начин - като бойци. Църни решава да създаде собствена радиостанция - "Blackout". Докато се носи шеметно през града, следван от възторжените възгласи на феновете си, Църни осъзнава, че не му е нужно да живее хиляда години или да пътува в космоса, а че е човек-метеор - герой за един ден.

   

BOOM-92 is an underground FM radio station at the end of the 20th century which owns only one microphone and a number of cockroaches. Crni is a hot-headed disc jockey on the BOOM-92 waves and a popular host who speaks his own mind. In search of himself, he finds only uneasiness in his adventure with the wild singer of a garage rock band. In a psychedelic multiparty country which is on the brink of anarchy, but ready to send people to space, the two people live the only way, they can as fighters. Crni decides to start his own radio station Blackout. While speeding through town followed by the cheering of his fans, Crni knows that he does not need a life of a thousand years or a trip to outer space, but that he is a human meteor, a hero for one day.Продукция: ФИВЕТ

Световен разпространител: ФИВЕТ, Fivet, Mose Pijade 14a, 11000 Belgrade,
tel: +381 11 324 50 94,
fax: +381 11 324 42 12

Копие: Дарко Баич
   

Production: Fivet

International distributor: Fivet, Mose Pijade 14a, 11000 Belgrade
tel: +381 11 324 50 94,
fax: +381 11 324 42 12

Print: Darko Bajic


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF