РАНИ
THE WOUNDS
RANE

реж: Сърджан Драгоевич
сц: Сърджан Драгоевич
оп: Душан Йоксимович
муз: Александър Саша Хабич

Югославия-Франция, 1998, 103 мин, цветен
dir: Srdjan Dragojevic
sc: Srdjan Dragojevic
ph: Dusan Joksimovic
m: Aleksandar Sasa Habic

Yugoslavia-France, 1998, 103 min, color
В ролите: Душан Пекич, Милан Марич, Драган Белогърлич, Бранка Катич, Мики Манойлович, Никола Койо

Награди: Стокхолм '98 - Бронзов кон
Cast: Dusan Pekic, Milan Maric, Dragan Bjelogrlic, Branka Katic, Miki Manojlovic, Nikola Kojo

Awards: Stockholm '98 - "Bronze Horse"
Thessaloniki '98 - FIPRESCI Award

През 1996 г. надрусаният тийнейджър Пинки и приятелчето му Краут бързат по белградските улици, докато градът празнува края на войната. Действието се връща към 1991 г., когато те се занимават с дребни престъпления, мастурбация и момичета. Двамата се възхищават от Дики, който им показва начините за правене на лесни пари. Дики кара приятелката си Суки да направи секс-демонстрация на тийнейджърите. Много от местните гледат телевизионното предаване "Пулсът на улицата" със секси-водещата Лидия и двамата приятели всячески се стремят да получат покана за участие в шоуто. През 1993 г. дрогата накланя живота им към тъмната страна, която се вижда с пълна сила през 1995 г.

Пътуване с разбита кола по неравния път на последните пет години от югославската история чрез живота на двама тийнейджъри тарикати, Рани от време на време въздейства като сръбския "Трейнспотинг". Филмът е директен, изпълнен с черен хумор, поглед към близката история на Югославия в стил по средата между налудничава балканска трагикомедия и MTV. За първи път е показан в Белград през май 1998 г. и през първите три месеца го гледат около 300 000 зрители, въпреки че само седмица след премиерата сръбското правителство налага върху него пълно информационно затъмнение в контролираните от държавата медии.

Дерек Ели, Върайъти

   

In 1996, stoned teen Pinki and his pal Kraut speed through Belgrade's streets as the city celebrates the war's conclusion. A flashback travels to the year 1991 when Pinki and Kraut are into petty crimes, masturbation, and girls. They admire Dickie, who shows them easy cash and sleek cars. Dickie has his girlfriend Suki do a sex demo for the teens. Many local toughs turn up on TV's Street Pulse, hosted by sexy Lidija, and the duo angles for an invite to the show. In 1993, drugs bring on a darker side, evident in full force by 1995.

A jolting bumper-car ride across five years of recent Yugoslav history through the story of two on-the-make teenagers, The Wounds plays at times like a Serbian Trainspotting. The movie is a more in-your-face, blackly comic look at recent Yugoslav history, lensed in a style halfway between frantic Balkan tragicomedy and MTV. The film opened in Belgrade in May 1998 and its first three months racked up some 300,000 admissions, despite the Serbian government ordering a total publicity blackout in state-controlled media after a week in release.

Derek Elley, VarietyПродукция: Кобра Филм

Световен разпространител: Кобра Филм, Lole Ribara 46, 11000 Belgrade,
tel: 381-11-323-1943,
fax: 381-11-324-6413
   

Production: Cobra Film

International distribution: Cobra Film, Lole Ribara 46, 11000 Belgrade,
tel: 381-11-323-1943,
fax: 381-11-324-6413


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF