ТРИ ПАЛМИ ЗА ДВАМА ПЪНКАРИ И ЕДНО МАЦЕ
THREE PALMS FOR TWO PUNKS AND A BABE
TRI PALME ZA DVE BITANGE I RIBICU

реж: Радивое Андрич
сц: Милан Пузич
оп: Милош Спасойевич
муз: Влада Дивлян

Югославия, 1998, 103 мин, цветен
dir: Radivoje Andric
sc: Milan V. Puzic
ph: Milos Spasojevic
m: Vlada Divljan

Yugoslavia, 1998, 103 min, color
В ролите: Сърджан Тодорович, Дубравка Миятович, Горан Радакович, Милорад Мандич-Манда, Миряна Каранович Cast: Srdjan Todorovic, Dubravka Mijatovic, Goran Radakovic, Milorad Mandic-Manda, Mirjana Karanovic

"Вместо нормалните хора да обират банките по нормален начин, както става навсякъде по света, тук банките ограбиха хората." Безпрецедентна хиперинфлация в Белград през 1993 г. е достатъчно основателна причина човек да не мисли за утрешния ден. В цялата тази лудост, когато дори презервативите се мият и сушат за повторна употреба, трима млади хора се опитват да оцелеят - всеки по собствен начин. В един момент пътищата им се пресичат. Те решават да ограбят банката, ограбила цялата нация!

   

''Instead of - like everywhere else in the world - normal people normally robbing banks, banks were robbing the people." Unprecedented hyper-inflation in Belgrade in 1993 is reason enough for not thinking about tomorrow. In all that madness, when even condoms are washed and dried for re-use, three young people try to survive, each in their own way. At one point their destinies meet. They want to rob the bank that is robbing the entire nation!Продукция: Дакар ДОО

Световен разпространител: Дакар ДОО, Milosa Pocerca 30a, 11000 Belgrade,
tel/fax 381-11-653-675
   

Production: Dakar DOO

International distribution: Dakar DOO, Milosa Pocerca 30a, 11000 Belgrade
tel/fax 381-11-653-675


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF