ТИТО И АЗ
TITO AND I
TITO I JA

реж: Горан Маркович
сц: Горан Маркович
оп: Радослав Владич
муз: Зоран Симянович

Югославия-Франция, 1992, 118 мин, цветен
dir: Goran Markovic
sc: Goran Markovic
ph: Radoslav Vladic
m: Zoran Simjanovic

Yugoslavia-France, 1992, 118 min, color
В ролите: Димитрие Войнов, Лазар Ристовски, Мики Манойлович, Аница Добра, Оливера Маркович, Раде Маркович

Награди: Сан Себастиан '92 - "Сребърна раковина" за режисура и млад актьор на Димитрие Войнов
Cast: Meto Jovanovski, Mira Furlan, Sonja Jacevska, Cedo Orobabic, Boro Begovic, Mira Banjac, Abdurahman Salja

Awards: Istanbul '89 - Golden Tulip

Това е историята на 10-годишния Зоран, който като всички останали деца в Югославия през 50-те не може да си представи живота си без великия лидер на нацията - маршал Тито. Фактът, че той искрено обича лидера, прави момчето по-различно от другите деца. Голямото му семейство от средната класа, живеещо в малък апартамент, не обича новия комунистически режим. Зоран печели първа награда в училище за най-добро съчинение за Тито. Наградата е 7-дневна екскурзия до родното село на Тито, на която заминават и победителите от останалите училища. Момчето получава наградата за стихотворение, в което заявява, че обича Тито повече от собствените си майка и баща! Разбира се, родителите му са обхванати от дълбоко отчаяние. Зоран не може да разбере какво толкова странно и обезпокояващо има в любовта му към великия вожд. Екскурзията се превръща в голямо изпитание за него. Той не може да издържа дълги преходи, а учителят постоянно го наказва. В крайна сметка момчето не успява да се движи в крачка с останалите и се изгубва в планината. От този момент започва неговото падение.

Епохата на маршал Тито е показана през очите на момчето с ироничен и на места неистов хумор, който неминуемо доставя удоволствие. Особено смешна е първата част, ситуирана в пренаселения от непрекъснато каращите се роднини апартамент.

Питър Безас, Върайъти

   

This is a story about a ten-year-old boy who, just like all other children in Yugoslavia in the '50s, can hardly imagine any part of his life without the great leader of the nation - Marshal Tito. The fact that he sincerely loves the leader makes the boy different from other children. His large middle-class family, living in a small flat, does not like the new communist regime. The boy wins the first prize at school for the best composition about Tito. He wins a seven day excursion to Tito's native village, which he takes together with the winners from other schools. The boy receives the award for writing a poem in which he claims that he loves Tito more than his own mother and father! Of course, his parents are in the depths of despair. The boy does not understand what is so strange and disturbing about his love towards the great leader. The excursion becomes a great trial for the boy who, unaccustomed to the countryside, hiking and independent life and persecuted by the teacher, is unable to keep up with the others and gets lost in the mountain. The boy's downfall starts from that point on.

The Marshal Tito years as seen through the eyes of a Belgrade boy are handled with wry and sometimes hilarious humor by Markovic, yielding a pleasure to sit through. Tito and I's first half, set in a crowded apartment with the boy's bickering family, is especially funny.

Peter Besas, VarietyПродукция: Трамонтана (Белград)/Тера (Нови Сад)/Магда Продс. (Париж)

Световен разпространител: ВАНС, General Zdanova 78, 11000 Belgrade,
tel: +381 11 3611 639,
fax: +381 11 3619 338
   

Production: Tramontana (Belgrade)/Terra (Novi Sad)/Magda Prods. (Paris)

International distribution: VANS, General Zdanova 78, 11000 Belgrade
tel: +381 11 3611 639,
fax: +381 11 3619 338


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF