За контакти

София Филм Фест

Стефан Китанов (директор и продуцент)
Андроника Мартонова (пресаташе)
Кирил Лозанов (главен координатор)
Маргарита Радева (координатор)

Пл. "България" № 1, София 1463
(НДК-административна сграда, стая 1508)
Тел: (359 2) 9166 2112, 9166 2714, 952-6467
факс: (359 2) 9166 2714
Email: smff@mail.techno-link.com

www.cinema.bg/SofiaFilmFestival
www.cinema.bg/SFF


Главна страница | Фестивал 2001 | Програма | Прожекции | Отзиви | Гости |
Съорганизатори & спонсори |Екип | Евро Джаз София 2001

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF