Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели и гости на София Филм Фест 2001!

Отново е месец март и е време за фестивал. За мен е изключително удоволствие да ви посрещна като Патрон на това вече традиционно за столицата ни филмово и музикално събитие. Благодаря ви, че уважихте с присъствието си като автори и зрители програмата на София Филм Фест 2001. Това говори достатъчно за мястото на фестивала в българското културно пространство, за способността му да провокира и да разнообразява нашето ежедневие.

В продължение на половин месец заедно ще имаме удоволствието да се насладим на някои от най-добрите произведения на европейското и световното кино, които със сигурност ще оставят следа не само в съзнанието ви, но и в цялостната ви нагласа към изкуството. За мен е изключително радостно да отбележа участието и на нови български филмови заглавия в програмата на тазгодишния фестивал. Вярвам, че тяхното присъствие, редом с толкова много спечелили международно признание продукции, е не само знак, че ситуацията на стоп-кадър е вече отминала, но и че българското седмо изкуство е способно отново да се издигне до едно достойно международно ниво.

Престижната програма ще изпълни киносалоните и за пореден път София Филм Фест 2001 ще докаже, че освен "купон на годината" е част от фестивалните светлини на света.

Стефан Софиянски
Патрон на Фестивала, Кмет на София

Esteemed ladies and gentlemen,
Dear friends and guests of the Sofia Film Festival 2001!

Once again it is the month of March and time for a festival. It is an extreme pleasure for me to greet you as the patron of this film and music event that has become a tradition in our capital city. Thank you for honoring the Sofia Film Festival 2001 with your presence as artists and as viewers. Your attendance says a great deal about this festival's place in Bulgaria's cultural life and about its capacity to provoke and bring variety to our everyday lives.

Over the course of half a month we will share the pleasure of enjoying some of the best productions of European and world cinema, which will certainly leave traces not only on our consciousness but also on our entire orientation toward the medium itself. It is also a special pleasure for me to note the participation of some new Bulgarian films in this year's festival program. I believe that their presence alongside so many productions that have received international acclaim is not only a sign that the stop-action situation has already passed, but also that the seventh art in Bulgaria is once again able to rise to a worthy international level.

The prestigious program will take place in the city's cinema halls, and the Sofia Film Festival 2001 will prove once again that besides being the "party of the year," it is one of the world's festival highlights.

Stefan Sofianski
Patron of the Festival, Mayor of Sofia


Главна страница | Фестивал 2001 | Програма | Прожекции | Отзиви | Гости |
Съорганизатори & спонсори |Екип | Евро Джаз София 2001

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF